www.one-news.gr
αρχείο λήψης 2024 04 01t143211.876

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ

Κοινοποίηση

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024, ώρα 09:00, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

 1.  Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου εντός του Νέου Δημαρχείου – Μαιζώνος αρ. 19 (πρώην Αρσάκειο), ιδιοκτησίας Δήμου Πατρέων, για να λειτουργήσει ως κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (κυλικείο), για την εξυπηρέτηση των δημοτικών υπαλλήλων, του κοινού και των χρηστών του κτιρίου (εισηγήτρια: Ε. Γκέστα – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 2. Έγκριση του από 04-06-2024 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου που αφορά: 1) στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων και 2) στην ανάδειξη «προσωρινών αναδόχων» του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας για το Υποέργο 2 «Δράσεις Έξυπνης πόλης για την Ασφάλεια, τη Διαχείριση Απορριμμάτων και τη Συνδεσιμότητα» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5174070 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar): 2. Ψηφιακή μετάβαση, Άξονας (Component): 2.2 Ψηφιακός μετασχηματισμός του Κράτους, Τίτλος Δράσης (Measure): 16854 Έξυπνες Πόλεις, Υπουργείο Ευθύνης: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμή ανά τμήμα, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.557.280,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) (εισηγητής: Α. Αγγελής – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 400,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.00000, για την Οικονομική ενίσχυση του ερασιτεχνικού Αθλητικού Συλλόγου Ε.Α.Σ. ΙΤΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης – Αρμ. Δ/ντής)
 9. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.00000, για την Οικονομική ενίσχυση του ερασιτεχνικού Αθλητικού Συλλόγου ΑΘΛΟΡΑΜΑ Α.Ο.Π.  (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης – Αρμ. Δ/ντής)
 10. Εξειδίκευση πιστώσεων συνολικού ποσού 5.900,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.00000, για την Οικονομική ενίσχυση των ερασιτεχνικών Αθλητικών Συλλόγων Α.Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ καιΑ.Γ.Σ. ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης – Αρμ. Δ/ντής)
 11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων το έργου: «Ανόρυξη τριών (3) υδρευτικών γεωτρήσεων α) Ελεκίστρα 4, β) Ελεκίστρα 5 και γ) Πουρναρόκαστρο 1, της Δ.Ε.Υ.Α. Πατρών, του Δήμου Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας» (ΠΕΤ 2312006121) (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 12. Εξειδίκευση πιστώσεων συνολικού ποσού 80,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00015, για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Οδών και Τεχνικών Έργων στη Δημοτική Ενότητα Ρίου 2017» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα Υποδομής στις Τοπικές Κοινότητες Πιτίτσας – Σελλών – Αργυρών – Α. Καστριτσίου (2018)» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)
 15. Έγκριση ή μη της Μελέτης ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ (2021)» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 16. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην ALPHA BANK, με δικαιούχο την Δημοτική Κοινότητα Κρήνης του Δήμου Πατρέων, για χορήγηση πάγιας προκαταβολής σε υπόλογο-Διαχειριστή (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)
 17. Διαγραφή κλήσεων (παραβάσεις ΚΟΚ) από καρτέλες οφειλετών, συνολικού ποσού 859,00€ λόγω: α) τεχνικού προβλήματος του μηχανογραφικού συστήματος εγγραφής και β) λόγω αδυναμίας ταυτοποίησής τους (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 18. Διαγραφή οφειλής (κοινοπραξία ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΗΣΤΟΥ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 19. Διαγραφή οφειλής (ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 20. Διαγραφή οφειλής (ΜΑΝΩΛΗ ΟΒΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 21. Διαγραφή οφειλής (ΦΩΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στην ημερίδα «Τουρισμός και Αειφορία», συμμετείχε διαδικτυακά, ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος

diktio omada

Νότια Αφρική: Αντί για πασχαλινά αυγά, υιοθετήστε ένα αυγό πιγκουίνου, προτρέπει περιβαλλοντική οργάνωση

diktio omada

Ερευνητές τροποποίησαν γενετικά αγελάδα ώστε να παράγει γάλα με πρωτεΐνες ινσουλίνης

diktio diktio